Polska Wersja Językowa English Language Version
Centralne Biuro Detektywistyczne Wywiad gospodarczy
 • badanie aktualnej sytuacji prawnej i finansowej kontrahenta,
 • poszukiwanie ukrytego majątku dla potrzeb komorniczych,
 • ustalanie informacji na temat prowadzonych postępowań (Sąd, Komornik),
 • ustalanie informacji na temat prowadzonych postępowań naprawczych lub upadłościowych,
 • ustalanie sytuacji organizacyjnej,
 • ustalanie danych właścicieli, wspólników,
 • ustalanie majątku osobistego przedsiębiorcy,
 • ustalanie kapitału zakładowego / akcyjnego,
 • ustalanie własności majątku trwałego,
 • ustalanie stanu prawnego nieruchomości,
 • ustalanie własności majątku ruchomego,
 • ustalanie zaległości publiczno-prawnych,
 • ustalanie powiązań z innymi podmiotami,
 • ustalanie informacji na temat zadłużenia firmy (zobowiązania,kredyty),
 • sprawdzanie obecności podmiotów na listach dłużników niewypłacalnych, oraz w Krajowym Rejestrze Dłużników,
 • zbieranie informacji w miejscu zamieszkania właścicieli, oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • ustalanie ukrytego majątku,
 • wszelkie inne sprawdzenia gospodarcze istotne dla zleceniodawcy,
 • sporządzanie dokumentacji (raporty, foto, audio, video),
Centralne Biuro Detektywistyczne
Usługi detektywistyczne | Biuro detektywistyczne | Agencja detektywistyczna | Wykrywanie podsłuchów | Detective agency | Detective Poland