Polska Wersja Językowa English Language Version
Centralne Biuro Detektywistyczne Oszustwa
  • sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym
  • wyłudzenia
  • zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne
  • zbieranie informacji w sprawach o przestępstwo skarbowe, lub wykroczenia skarbowe, albo inne jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego
  • bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych
  • wykrywanie nieuczciwej konkurencji
  • udowadnianie ujawniania tajemnic handlowych firmy
  • fikcyjne zwolnienia lekarskie
  • inne oszustwa
Centralne Biuro Detektywistyczne
Usługi detektywistyczne | Biuro detektywistyczne | Agencja detektywistyczna | Wykrywanie podsłuchów | Detective agency | Detective Poland