Polska Wersja Językowa English Language Version
Centralne Biuro Detektywistyczne Ochrona osób i mienia

Nasza oferta skierowana jest zarówno do indywidualnych, jak i instytucjonalnych odbiorców wymagających w swoich obiektach profesjonalnej ochrony

CBD jako wyspecjalizowana firma w zakresie ochrony osób i mienia posiada koncesję MSWiA (nr ) i spełnia wymogi w zakresie ochrony informacji niejawnych.

W zakresie ochrony osób i mienia realizujemy nastepujące zadania :
  • ochrona dużych kompleksów handlowych oraz detektywi sklepowi,
  • ochrona obiektów instytucji publicznych,
  • ochrona parkingów i obsługa portierni,
  • ochrona VIP,
  • ochrona imprez masowych,
  • oraz inne usługi prowadzone zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.
Centralne Biuro Detektywistyczne
Usługi detektywistyczne | Biuro detektywistyczne | Agencja detektywistyczna | Wykrywanie podsłuchów | Detective agency | Detective Poland